Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Trưởng phòng Hành chính
Được viết ngày Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 10:14
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động Hành chính văn phòng, Quản trị vận hành công việc của Bộ phận Hành...
Phó phòng Nhân sự - Đào tạo (Phòng Tổ chức thi)
Được viết ngày Thứ hai, 09 Tháng 8 2021 14:41
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch nguồn nhân lực - Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, MTCV, tiêu chí tuyển dụng, khung năng lực, định...
Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Được viết ngày Thứ hai, 09 Tháng 8 2021 14:19
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng, phát triển, quản trị, nghiên cứu khai thác và triển khai hệ thống CNTT để áp dụng vào các hoạt động...
Nhân viên Dịch vụ khách hàng
Được viết ngày Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021 13:49
MÔ TẢ CÔNG VIỆC  - Trực tiếp quản lý hotline, Facebook và địa chỉ email CSKH; - Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải...
Chuyên viên Digital Marketing
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 09:29
Mô tả công việc 1. Hoạt động Digital Marketing: - Lập kế hoạch và triển khai việc thực hiện hoạt động Digital Marketing trên các kênh...
Chuyên viên Phát triển chương trình tiếng Anh Dự án (Full time)
Được viết ngày Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 11:09
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tiếng Anh: - Nghiên cứu chuyên sâu về các sản phẩm,...
Trưởng nhóm Pháp chế
Được viết ngày Thứ bảy, 05 Tháng 6 2021 11:04
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trưởng nhóm pháp chế thực hiện các công việc thuộc các hoạt động pháp chế Công ty ( Bao gồm : Các văn bản pháp...
Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Tin học
Được viết ngày Thứ năm, 13 Tháng 5 2021 15:43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.     Công tác nghiên cứu - Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các xu hướng và nhu cầu của thị trường,...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.