Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm CNTT/ IT Product R&D Manager
Được viết ngày Thứ năm, 13 Tháng 5 2021 15:43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.     Công tác nghiên cứu Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các xu hướng và nhu cầu của thị trường, đối...
Nhân viên hỗ trợ Kinh doanh (Học viện IIG)
Được viết ngày Thứ tư, 05 Tháng 5 2021 11:52
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ chăm sóc Khách hàng - Gọi điện chăm sóc Khách hàng theo sự phân công của quản lý; - Theo dõi hợp...
Nhân viên xuất nhập khẩu - mua hàng
Được viết ngày Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 09:29
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xuất nhập khẩu: - Thực hiện xuất nhập khẩu tài liệu Tổ chức thi, tài liệu đào tạo, quà tặng Marketing, và...
Chuyên viên Hành chính Quản trị
Được viết ngày Thứ tư, 21 Tháng 4 2021 09:06
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hành chính quản trị - Hỗ trợ TN HCQT lập kế hoạch công việc thuộc bộ phận mình quản lý và chịu trách nhiệm...
Trưởng nhóm phụ trách tổ chức các bài thi Tin học
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 14:46
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Xây dựng, rà soát hệ thống các Quy trình, Quy định, Hướng dẫn liên quan tới...
Chuyên viên phòng Sản phẩm số / Thương mại điện tử
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 14:40
I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao từ Quản lý trực tiếp phòng Sản...
Phó Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tiền Lương
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 13:59
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị tiền lương - Tham mưu Ban lãnh đạo trong công tác rà soát/điều chỉnh/xây dựng thang lương, chính sách...
Trợ lý Phó Tổng Giám đốc
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 13:00
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đối nội - Truyền đạt, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, phòng ban thực hiện các công việc đã được Ban Giám...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.