Lịch thi và trả kết quả

Đà Nẵng

Chuyên viên Đào tạo mảng Tin học (làm việc Part time tại Lâm Đồng)
Được viết ngày Thứ bảy, 14 Tháng 8 2021 09:05
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn triển khai đề án của Sở GD-ĐT Lâm Đồng trong việc triển khai...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.