Lịch thi và trả kết quả

IIG Việt Nam và Hoạt động Kiểm định Chất lượng GD tại Việt Nam

Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo Việt Nam mới được hình thành và phát triển trong những năm cuối của thập niên 90 của thế kỷ trước gắn liền với các hoạt động của một số Dự án của Ngân hàng thế giới (như Dự án Giáo dục đại học 1, Dự án Giáo dục đại học 2) và Ngân hàng Phát triển châu Á (Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề). Trên thực tế, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục chính thức được hợp pháp hoá và đi vào hoạt động với hệ thống các quy định và tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2005 và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành năm 2008. Với sự tham gia của các nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách, bảo đảm chất lượng và văn hoá kiểm định chất lượng giáo dục đã nhanh chóng đi vào hệ thống giáo dục Việt Nam, cả giáo dục đại học và dạy nghề. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong hệ thống trường đại học và cơ sở dạy nghề mới được triển khai từ năm 2006 và cho tới đầu năm 2009, đã có 20 trường đại học và 15 cơ sở dạy nghề của Việt Nam được kiểm định chất lượng giáo dục. Hiện nay tại Việt Nam, có 2 cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo:

1. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và đào tạo: chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông trung học cũng như toàn bộ các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục này.

2.  Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng  giáo dục các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề cũng như toàn bộ các chương trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghề này.

Có thể thấy trong lĩnh vực đánh giá giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục, Việt Nam vẫn là một nước chưa có nhiều kinh nghiệm và còn thiếu nhiều chuyên gia. Trong bối cảnh đó, với vai trò tiên phong, IIG Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự khởi đầu của lĩnh vực này. Cùng với các đối tác của mình, IIG Việt Nam đã và đang cung cấp các dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng của xã hội.

Những hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tiêu biểu của IIG Việt Nam

1. Trong năm 2007, với tư cách là đại diện của ETS tại Việt Nam, IIG Việt Nam đã điều phối và thực hiện dự án đánh giá ngoài 8 trường đại học của Việt Nam bao gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp 1, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Ngoại Thương, Đại học Nha Trang, Đại học Thương mại. Đây là những trường đại học lớn và lâu đời của Việt Nam và cũng là những trường đầu tiên tại Việt Nam thực hiện đầy đủ quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Việc đánh giá được thực hiện bởi một đội ngũ gồm các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín và kinh nghiệm. Dự án này đã được Ngân hàng thế giới cùng Dự án Giáo dục Đại học 1 – đơn vị tài trợ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là thành công.

2. Đầu năm 2008, IIG Việt Nam đã tham gia thiết kế, biên soạn chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng dạy nghề đầu tiên cho Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chương trình đào tạo được tổ chức trong 22 ngày, kết hợp học lý thuyết trên lớp và thực hành thực địa. Chương trình này đã được Phòng Kiểm định chất lượng dạy nghề (nay là Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề) thuộc Tổng cục Dạy nghề và Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP) đánh giá cao về mức độ chuyên sâu và quy mô thực hiện.

3. Cuối năm 2008, IIG Việt Nam cùng các đối tác đã được lựa chọn để tổ chức thành công gói thầu Thí điểm kiểm định chất lượng 15 trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề đầu tiên ở Việt Nam. Kết quả của Dự án là cơ sở giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra các quyết định công nhận chất lượng của 15 cơ sở dạy nghề trên.

4. Đầu năm 2009, IIG Việt Nam đã phối hợp với đối tác CQAIE Việt Nam tổ chức thành công khóa tập huấn Đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng trường đại học. Kết thúc khóa tập huấn, gần 150 học viên là các cán bộ hiện đóng vai trò chủ chốt trong các trường đại học, học viện khu vực phía Bắc đã được cấp chứng chỉ. Khóa tập huấn cũng được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao về chất lượng và cách thức tổ chức chuyên nghiệp.

5. IIG Việt Nam cũng thường xuyên tham dự và có bài phát biểu tham luận trong các hội nghị trong nước và quốc tế về Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Dạy nghề  - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Với những hoạt động tiêu biểu trên, IIG Việt Nam đã khẳng định và được công nhận là một đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín tại Việt Nam.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.