Lịch thi và trả kết quả

Giáo trình đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC

  • Mục đích

 

Giúp người đạt được 02 mục đích chính là nâng cao trình độ năng lực sử dụng tiếng Anh và luyện thi TOEIC, được thể hiện qua:

 

- Các bài thực hành kĩ năng nghe, nói, đọc và viết.

 

- Các bài thực hành ngữ pháp, từ vựng, phát âm.

 

- Các bài tập thiết kế dưới hình thức bài thi TOEIC

 

- Các kỹ năng làm bài thi TOEIC

 

  • Đối tượng

 

Bộ sách được thiết kế đặc biệt dành cho các học sinh, sinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng và những đối tượng có ý định học nâng cao trình độ tiếng Anh và luyện thi TOEIC.

 

  • Cấu trúc

Bộ sách được chia làm 2 trình độ tương ứng với mức đầu ra là pre-intermediate và intermediate. Mỗi bộ sách bao gồm sách cho học viên (student’s book), sách bài tập (workbook), sách cho giảng viên (teacher’s book), và bộ đĩa CD kèm theo.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.