Lịch thi và trả kết quả

Các chương trình đào tạo khác

Tại Hà Nội

STT Nội dung

Thời gian dự kiến

(08 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá online)
1 MOS Excel - Ngày 12/9/ 2016
- Thời lượng khóa học: 24h
- Học các buổi tối: 2,4,6 từ 18h00 - 21h00
2 MOS Word

- Ngày 15/9/2016
- Thời lượng khóa học: 24h
- Học các buổi tối: 3,5,7 từ 18h00 - 21h00


Thông tin liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 04 3773 2411/ máy lẻ 198
Địa điểm học: Trung tâm đào tạo IIG Training – 24 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội

Tại Hồ Chí Minh

STT

Nội dung

Thời gian dự kiến
(08 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá online)

1

MOS Word

- Ngày 09 Tháng 9/2016
- Thời lượng khóa học: 24h
- Học các buổi tối: 2,4,6 từ 18h00 - 21h00

2

MOS Excel

- Ngày 8 Tháng 9/2016
- Thời lượng khóa học: 24h
- Học các buổi tối: 3,5,7 từ 18h00 - 21h00

Thông tin liên hệ: Nguyễn Hoàng Nguyên – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ĐT: 08 3990 5888/ máy lẻ 815
Địa điểm học: Lầu 08 – số 538 CMT8, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM

THÔNG TIN CHUNG: HỌC PHÍ

Nội dung

 Thời lượng (giờ)

 Giá public
(VNĐ)

 Giá ưu đãi
(VNĐ)

 Khóa Excel 2010 

24

2,600,000

2,150,000

 Khóa PowerPoint 2010 

24

2,600,000

2,150,000

 Khóa Word 2010

24

2,600,000

2,150,000

*Chương trình ưu đãi: Giảm thêm 30% của giá ưu đãi ở trên cho Học sinh, Sinh viên khi mang thẻ đến đăng ký. Áp dụng đến hết ngày 5/9/2016.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.