Lịch thi và trả kết quả

TOEFL Practice Online (TPO)

TOEFL Practice Online (TPO)

Giá: Liên hệ

Công cụ luyện thi TOEFL iBT chính thức giúp luyện tập và đánh giá tổng quan 4 kỹ năng được đo lường theo chuẩn bài thi TOEFL iBT. Điểm số bài thi TPO chỉ chênh lệch từ 1 – 5 điểm so với bài thi TOEFL iBT.

Giới thiệu

TPO – TOEFL Practice Online là công cụ ôn luyện thi TOEFL iBT chính thức do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển.

  • Luyện tập trên 4 kỹ năng đo lường theo chuẩn bài thi TOEFL iBT, theo 2 chế độ tính giờ hoặc không tính giờ:
  • Chế độ tính giờ: trải nghiệm bài thi TOEFL iBT dưới sức ép về thời gian như môi trường thi thật.
  • Chế độ không tính giờ: luyện tập từng kỹ năng, từng loại câu hỏi trong bài thi TOEFL iBT mà không bị giới hạn về thời gian.
  • Sử dụng những câu hỏi đã được sử dụng trước đây từ Ngân hàng câu hỏi thi TOEFL iBT của ETS.
  • Chấm điểm theo tiêu chí chấm điểm bài thi TOEFL iBT và hệ thống chấm điểm của ETS.

Lợi ích của TPO

  • Trải nghiệm bài thi thật với chi phí bằng 1/5 lệ phí thi TOEFL iBT.
  • Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để xây dựng lộ trình luyện tập phù hợp.
  • Phản ánh chính xác số điểm mà thí sinh đạt được; sai lệch so với bài thi TOEFL iBT chuẩn từ 1 – 5 điểm

Đăng ký mua

  • Đăng ký mua TPO trực tiếp tại các Văn phòng của IIG Việt Nam (Địa chỉ ở Footer website)
  • Điền thông tin đăng ký tại đây

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.