Lịch thi và trả kết quả

Giới thiệu MTA

1. MTA là gì?

MTA: Microsoft Technology Associate (MTA) là chứng chỉ chứng nhận những kiến thức cơ bản cần thiết trên con đường sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Đây là bài thi có giá trị định hướng nghề nghiệp.

2. Đối tượng sử dung
Sinh viên, giảng viên CNTT và nhân viên IT

 

3. Thời gian làm bài thi
Thí sinh làm bài thi trong thời gian 50 phút

 

4. Các bài thi

 


MTA có giá trị định hướng nghề nghiệp cho học viên các khoa CNTT,  tương ứng với mỗi nghề riêng biệt, các học viên cần nghiên cứu các môn học tương ứng:

 

Bài thi cho Lập trình viên (Developer Exams)

 

 • Kiến thức phát triển phần mềm cơ bản (Software Development Fundamentals)
 • Kiến thức phát triển Web cơ bản (Web Development Fundamentals)
 • Kiến thức phát triển Window cơ bản (Window Development Fundamentals)
 • Kiến thức phát triển ứng dụng sử dụng ngôn ngữ HTML5 (HTML5 Application Developer Fundamentals)
 • Kiến thức cơ bản về Microsoft .Net (.NET Fundamentals)
 • Kiến thức phát triển ứng dụng di động cơ bản (Mobile Development Fundamentals)
 • Kiến thức phát triển ứng dụng trò chơi cơ bản (Gaming Development Fundamentals)

 

Bài thi Quản lý dữ liệu (Database Exams)

 

 

Bài thi dành cho chuyên gia công nghệ thông tin (IT Pro Exams)

 

 

5. Giáo trình

 

Bộ giáo trình được cung cấp miễn phí dưới dạng một bộ Exam Review Kits (bao gồm đầy đủ tài liệu để nhà trường có thể xây dựng giáo trình, kế hoạch giảng dạy...)

 

6. Bảng MTA Certification Pathway – Giá trị định hướng nghề nghiệp

 7. Chứng chỉ

 

 • Thí sinh có kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi, nếu đạt qua bài thi sẽ được cấp chứng chỉ.
 • Thời hạn của chứng chỉ là 5 năm
 • Chứng chỉ được cung cấp ở dạng tải trực tuyến (bản mềm).
 • Mỗi học viên đạt qua một bài thi sẽ được cấp 01 chứng chỉ MTA, ví dụ : chứng chỉ MTA Software Development Fundamentals, chứng chỉ MTA Windows Server Administrations Fundamentals …
 • Khuyến khích học viên thi đạt các tất cả các bài thi để chuẩn bị tốt cho bài thi công nghệ trình độ cao hơn Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified IT Professional (MCITP) để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.
 • MTA không phải chứng chỉ điều kiện để thi lấy các chứng chỉ cao cấp hơn mà chỉ xác nhận kiến thức nền tảng, có giá trị định hướng nghề nghiệp cho các học viên.
 • Mẫu chứng chỉ tham khảo

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.