Lịch thi và trả kết quả

Digital Literacy Certification Spark (IC3 Spark)

Hướng dẫn sử dụng GMetrix for IC3 Spark
Được viết ngày Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 11:19
  I.        GIỚI THIỆU Gmetrix là hệ thống công cụ hỗ trợ ôn và luyện thi chứng chỉ IC3 Spark, IC3, MOS, ACPro, ACU, ACP... Với giao...
Giới thiệu IC3 Spark
Được viết ngày Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 15:44
1.      Tổng quan về IC3 Spark IC3 Spark (Internet and Computing Core Certification Spark) là chứng chỉ quốc tế kiểm tra và đánh giá những...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.