Lịch thi và trả kết quả

Adobe Certified Professional (ACPro)

1. Adobe Certified Professional là gì?

Adobe Certified Professional (ACPro) là chứng chỉ chứng nhận kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm Adobe của bạn trong thiết kế web và các ứng dụng đa phương tiện truyền thông phổ biến nhất hiện nay, bao gồm các nội dung về đa phương tiện, Video, đồ họa, web và phần mềm thiết kế. Là một chứng chỉ quốc tế, ACPro tăng cường cơ hội việc làm, đồng thời thúc đẩy sự thành công trong sự nghiệp của bạn.

Bài thi Adobe Certified Professional (ACPro): Bài thi bao gồm 2 dạng câu hỏi: trắc nghiệm và tương tác. Các câu hỏi tương tác được thực hiện trên hệ thống giả lập phần mềm tương ứng nằm trong bộ Adobe Creative Suite.

Các cấp độ chứng chỉ

  •  Chứng chỉ ACPro là chứng chỉ sơ cấp đánh giá các kỹ năng truyền thông thông qua việc sử dụng những phương tiện kỹ thuật số chuyên biệt.
  • Chứng chỉ ACE (Adobe Certified Expert) là chứng chỉ cao cấp dành cho đối tượng là các chuyên gia có kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ Adobe.

2. Các bài thi

  • Web Communication với những kỹ năng sử dụng Adobe Dreamweaver
  • Video Communication với những kỹ năng sử dụng Adobe Premiere Pro
  • Visual Comunication với những kỹ năng sử dụng Adobe Photoshop

3. Giáo trình (Dành cho trường)

  •  Miễn phí, bằng Tiếng Anh, được trình bày dưới dạng Project, mỗi bài là một project với đầy đủ phần lý thuyết và các file dữ liệu phụ trợ để hướng dẫn sinh viên thực hiện.
  • Các phần tài liệu:

- Study packets: Click here

- Objectives: Click here

4. Chứng chỉ

  • Thí sinh hoàn thành bài thi nào sẽ có chứng chỉ của bài thi đó
  • Ngay sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ biết điểm và có thể tải về chứng chỉ online trên website: www.certiport.com có mã xác nhận.
  •  Mẫu chứng chỉ tham khảo

 

Mẫu chứng chỉ chuyên ngành (Visual Design, Web Design, Video Design)