Lịch thi và trả kết quả

TOEIC Bridge

 

TOEIC Bridge là chương trình kiểm tra tiếng Anh quốc tế từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. TOEIC Bridge được coi là "cầu nối" giúp người học tiếp cận với chương trình TOEIC

Trên cơ sở chương trình TOEIC đang được sử dụng rộng rãi trong các công ty, tổ chức, khiến các cơ sở giáo dục đào tạo như trường đại học, trường phổ thông và các cá nhân có trình độ tiếng Anh từ mức trung cấp trở xuống muốn được tiếp cận với TOEIC thông qua một chương trình kiểm tra đồng dạng nhưng đơn giản hơn, ngắn gọn hơn TOEIC.
       
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website TOEIC của chúng tôi: http://toeic.com.vn

Tải về:

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.