Lịch thi và trả kết quả

TOEFL ITP

 

Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh.

Đây là bài thi học thuật, dùng để đánh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến cao cấp dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi một câu hỏi có 4 phương án trả lời để lựa chọn.

Với những tiện ích của bài thi TOEFL ITP, nhiều trường học, trường đại học, học viện , các tổ chức đào tạo .... trên toàn thế giới đã sử dụng bài thi này để đánh giá sự tiến bộ của các học viên sau khóa học, tuyển đầu vào cho chương trình học, trao học bổng đào tạo, làm điều kiện để tốt nghiệp…

 

Thông báo các dịch vụ sau thi cung cấp cho Khách hàng đến làm thủ tục tại quầy hoặc thông qua đơn vị:

  + Bản sao phiếu điểm (Score report); bản sao chứng chỉ điểm (Score Certificate)
  + Cấp chứng chỉ điểm (Score Certificate)
  + Xác nhận kết quả thi của thí sinh theo Khung NLNNVN, Khung tham chiếu châu Âu
  + Chứng chỉ (Certificate of Achievement)
  + Dịch vụ hậu kiểm - xác thực kết quả thi: quý Đơn vị có thể gửi đề nghị (bản có dấu và chữ ký) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tải về:

 

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.