Lịch thi và trả kết quả

SAT

Nhận kết quả thi
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:04
Điểm SAT có thể xem trực tuyến ở trang web:www.collegeboard.com/sat. Thí sinh có thể xem điểm của mình qua tài khoản đã tạo khi đăng ký...
Ngày thi
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:04
Thí sinh phải có mặt tại trung tâm thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi và mang theo: √ Giấy báo thi (bản gửi qua...
Đổi bài thi/ ngày thi/ trung tâm thi
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:03
Nếu muốn đổi bài thi\ ngày thi hoặc trung tâm thi, thí sinh phải gọi điện cho Collegeboard trước ngày thứ 4, 3 tuần trước ngày thi và...
Đăng ký dự thi SAT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:03
1. Đăng ký online   Đây là cách đăng ký nhanh nhất và tiện lợi nhất Thí sinh vào trang web: www.collegeboard.com/sat và tạo một...
Cấu trúc, nội dung của các hình thức thi SAT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:02
1. SAT Reasoning           Tên thường gọi: "SAT I"           Bao gồm 10 phần: trong đó có 9 phần tính điểm chia đều cho 3...
Thông tin chung về SAT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:02
1. SAT và mục đích của SAT?   SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.