Lịch thi và trả kết quả

GRE

Lịch thi GRE 2012-2013
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:01
Kể từ tháng 10/2012, IIG Việt Nam sẽ tổ chức thi GRE trên giấy (the paper-based test) tại cả 03 văn phòng của IIG Việt Nam trên toàn...
Cấu trúc, nội dung các hình thức thi GRE
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:00
Cấu trúc, nội dung các hình thức thi GRE 1.     Bài thi GRE GENERAL Bài thi GRE GENERAL đánh giá: Khả năng tư duy ngôn ngữ Khả năng suy...
Bài thi GRE
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:00
GRE General là bài thi mở ra cho các thí sinh cơ hội học tập chương trình sau đại học ở nhiều chuyên ngành tại nhiều quốc gia trên...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.