Lịch thi và trả kết quả

Tp Hồ Chí Minh

HCM - Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Được viết ngày Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 14:29
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự và hành chính tại chi nhánh theo định hướng và quy định chung của công...
Trưởng phòng Kinh doanh (VP. HCM)
Được viết ngày Thứ ba, 27 Tháng 10 2020 18:31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIN HỌC IC3, MOS FULL-TIME, PART-TIME Số lượng: 02 * MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tuân thủ nghiêm ngặt...
IIG Việt Nam Tuyển dụng B2B Sales Executive (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 15:05
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Sales Executive (B2B Sales) Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững thông...
IIG Việt Nam VP.HCM Tuyển dụng Nhân Viên Thanh Tra Thi
Được viết ngày Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 14:47
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THANH TRA THI Số lượng: 02   MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Kiểm soát/Thanh tra các hoạt động tổ chức thi   Triển...
IIG Việt Nam HCM Tuyển Dụng Cộng Tác Viên IT Part-time
Được viết ngày Thứ hai, 03 Tháng 12 2018 11:12
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021 Vị trí: Cộng tác viên IT Part-time Số lượng: 10   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Cài đặt, khảo sát phòng máy...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TỔ CHỨC THI Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi Chuẩn bị trang...
IIG Việt Nam Tuyển Dụng Nhân Viên Quầy Đăng Kí Thi (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ năm, 11 Tháng 12 2014 17:47
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẦY ĐĂNG KÍ THI (SL:01) MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trả lời điện thoại, tư vấn cho khách hàng về sản...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.