Lịch thi và trả kết quả

Thông báo tạm ngừng tổ chức thi TOEFL ITP trong tháng 12/2019

IIG Việt Nam xin thông báo,

Để phục vụ việc nâng cấp hệ thống, IIG Việt Nam sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ tổ chức thi TOEFL ITP trong tháng 12 (từ ngày 1/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019). Từ ngày 1/1/2020, việc tổ chức thi TOEFL ITP sẽ diễn ra bình thường.

Hiện tại, các lịch thi tháng 11 đã hết, vì vậy từ ngày 19/11/2019, IIG Việt Nam sẽ ngừng phát số đăng ký dự thi TOEFL ITP. Các thí sinh có thể bắt đầu đăng ký thi cho đợt thi tháng 1/2020 từ ngày 18/12/2019 tại các quầy đăng ký của IIG Việt Nam.

Trân trọng,

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.