Lịch thi và trả kết quả

GRE

Lịch thi GRE 2012-2013
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:01
Kể từ tháng 10/2012, IIG Việt Nam sẽ tổ chức thi GRE trên giấy (the paper-based test) tại cả 03 văn phòng của IIG Việt Nam trên toàn...
Cấu trúc, nội dung các hình thức thi GRE
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:00
1. Bài thi chung Bài thi chung đánh giá: Khả năng tư duy ngôn ngữ Khả năng suy luận toán Kỹ năng viết bài phân tích được tiếp thu...
Bài thi GRE
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:00
Sinh viên nộp đơn xin vào học chương trình sau đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau phải dự thi bài kiểm tra này. Điểm thi GRE...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.